Почистването в офисите вече не невидимо

Почистването на офисите вече не е невидимо

Запитвали ли сте се кои бяха доскоро най-незабележимите служители в офиса, в които работите? Точно така, това са хората, които идваха по тъмно, за да изчистят и освежат всички работни помещения и общи офисни пространства, преди останалите служители да стартират работния си ден. От 1 година насам това вече не е така. След като голяма част от офисите отвориха напълно или частично след първата карантина, дейностите на работниците по почистването станаха все по-важни и необходими както за физическото здраве, така и за психическото спокойствие на персонала в бизнес сградите. Очакванията от компаниите към фирмите за почистване се повишиха и промениха и вече критерия отлична хигиена не е достатъчен, нужно е почистването и дезинфекцирането да осигуряват пълна сигурност на работещите в затворени помещения. Присъствието на чистачите през целия работен за офисните служители ден, им дава спокойствие и внушава усещане за отлично обезопасена работна среда.
Пандемията подчерта ролята на служителите в почистването повече от всякога! Тяхната дейност вече не се възприема като второстепенна, а като жизнено необходима за поддържането на човешкото здраве. Това естествено води до забележителна промяна в отношението и приоритизирането на работата на чистачите. Правилата, стандартите и изискванията на почистващите фирми към техните служители също се повишиха значително и се наложи възприемане на нови протоколи за работа. Компаниите, които предлагат почистване в портфолиото си от услуги и искат да са релевантни на изискванията на пазара, се наложи да включат нови обучения към служителите си, така че те да работят защитени и ефективни. През целият им работен процес да бъдат оборудвани с маски, очила и ръкавици, въпреки тежката на моменти физическа дейност. Друго голямо предизвикателство за почистващите фирми е да се осигури оптималната гама от  дезинфекциращи препарати и съоръжения, които освен че трябва да обезопасяват от вируси и бактерии всички повърхности и трудно достъпни места, трябва да са щадящи за хората и материалите на повърхностите, да са екологични и не натрапващи се като усещане. Тук на помощ дойде бързата развойна дейност на фирмите производители на почистваща и дезинфекцираща техника, които само за няколко месеца разработиха нови продукти и технологии тип UV-лампи или апарати за разпръскване на дезинфекцираща мъгла. Покупката на нова техника и технологии неминуемо води до нови, непланирани инвестиции от страна на почистващите фирми, но тази стъпка е пряко следствие на повишените изисквания и очаквания на клиентите в  новата Ковид реалност.
Всички тези генерални промени доведоха до значима промяна на начина, по които останалите служители в офиса се отнасят към чистачите. От невидими работници втора ръка, на тях вече се гледа с благодарност и признателност и присъствието им е приветствано с положително отношение като към Пазители на сигурността и здравето.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies)

Виж повече