Отговорна компания

Viki Services получи ESG сертификат

03/01/2024
В края на 2023 г. Viki Services получи от ICAP CRIF България сертификат Sinesgy, за устойчива и социалноотговорно управлявана компания. Сертификатът се издава след детайлно обследване на дейността на компанията в няколко ESG направления. Той е атестация, че визията на мениджмънта на компанията ни е да следва насоките за устойчиво бизнес управление. Те включват консистентни политики по осигуряване на опимални условия за достоен и равноправен труд и почивка на персонала; социални активности и благотворителни акции насочени към уязвими групи от обществото ни; екологични акции свързани с почистване и облагородяване на околната среда в географските райони, в които оперира Вики Сървисис, включително и залесяване на нови райони; зелен инвестиционен план за оптимизиране на консумацията на електроенергия и вода и ограничаване на въглеродните емисии, чрез стартирала вече подмяна на автопарка и моторизираната техника на дружеството с хибридни и електрически алтернативи.
Synesgy е проект, разработен от глобална мрежа от водещи компании, които са лидери на своя пазар, за да предостави на всяка компания нейната собствена ситуация, включително цялата верига на доставки, по отношение на различните измерения на устойчивостта (екологично, социално, управленско).
Методологията на Synesgy е изградена върху международните стандарти за устойчивост, включително Глобалната инициатива за отчитане, Глобалния договор на ООН, Проекта за разкриване на въглеродни емисии и насоките за таксономия и се възползва от сътрудничеството с Агенцията за кредитен рейтинг на CRIF Group, която от години е включване на ESG фактори при определяне на рейтинга на емитента на нефинансови компании, местни в Европейския съюз.

Този сайт използва "бисквитки" (cookies)

Виж повече