ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ

Фирма Viki Services може да осигури цялостната техническа поддръжка за Вашата сграда или офис, като Ви предложи професионално обучен и екипиран персонал. Нашите квалифицирани инженери и техници ще извършат първоначален одит, ще направят предписание за констатираните отклонения от стандартите  и при одобрение от Ваша страна, ще отстранят в най-бърз срок всички повреди в инсталациите и оборудването на Вашата сграда или офис. Допълнително биха могли да Ви изготвят план за нужната превантивна профилактика на съоръженията, необходима за безпроблемната им работа.
 
Основни услуги
 
Поддръжка на ел. инсталации
 
 • Трансформаторни постове
 • Главни разпределителни табла, електрически табла
 • Осветление - вътрешно, фасадно, алейно, аварийно и други
 • Вътрешни електрически инсталации и оборудване
 • Дизел генератори, UPS
 • Сградни системи за управление - BMS
 • Слаботокови  - видеонаблюдение, СОТ, оповестяване и други
Поддръжка на ВиК инсталации
 
 • Хладилни агрегати, чилъри, VRV, сплит системи, конвектори и други
 • Климатични камери
 • Вентилационни и димоотвеждащи системи
 • Абонатни станции, водогрейни котли, бойлери
 • Соларни инсталации
 • Контролно-измервателни прибори и автоматика (КПиА)
 • Тръбни пътища и прилежаща арматура
Поддръжка на ОВиК инсталации
 
 • Хидрофорни и омекотителни инстлации
 • Помпени станции, включително поливни системи
 • Водосабдяване - тръбни пътища, араматура, водомерни възли
 • Канализация - санитарна, дъждавна, дренажна
 • Санитарни помещения и съответното оборудване
 • Помпи - циркулационни, дренажни, други
 • Басейни - филтри, химия, циркулация
 
 
Други услуги
 
 • Пожарна безопасност - пожароизвестителни и пожарогасителни системи
 • Поддръжка на асансьорни уредби
 • Замерване на показателите за работна среда, съгласно ЗБУТ
 • СМР - довършителни , дърводелски , хидроизолационни, железарски работи и други
Допълнителни абонаментни услуги
 
 • Дребни поправки – ключалки, брави, панти, стъкла, поставяне на огледала, сешоари, поставяне/подмяна на уплътнения на врати, поставяне/преместване на щори и др.
 • Поправка на офис-оборудване (мебели) – столове, маси, бюра и др.
 • Дребни ремонти реконструкции
Създаване на планове за управление и поддръжка, съобразени и включващи:
 
 • Хора, сгради и съоръжения
 • Бюджет и разходи
 • Договори, включително с подизпълнители
 • Процеси
 • Администриране на документация

Този сайт използва "бисквитки" (cookies)

Виж повече